Ela, nagu poleks tuhandeid aastaid enne sind.
Saatus on sinu kätes; muuda end paremaks,
kui elu ja vägi on veel sinuga.
MARCUS AURELIUS